Ценова листа на софтуерни продукти

 

I. Софтуер за автоматизация на офис - дейността:
Microinvest Делта 231.66 лв
Microinvest Склад 231.66 лв
Microinvest ТРЗ и Личен състав 231.66 лв
Microinvest Офис организатор 231.66 лв
Microinvest Оскар 231.66 лв
Microinvest Медикс 231.66 лв
Microinvest Коктейл 231.66 лв
Microinvest Форте 231.66 лв
Microinvest Хотел 231.66 лв
Microinvest Мобилен склад 231.66 лв
Microinvest Работно време 231.66 лв
Microinvest Лизинг 231.66 лв
Microinvest Гаранционен склад 231.66 лв
Microinvest GSM Склад 231.66 лв
Microinvest Прима 231.66 лв
Софтуер за автоматизация на офис – дейността - 3 лиценза 465.66 лв
Софтуер за автоматизация на офис – дейността - 5 лиценза 699.66 лв
Софтуер за автоматизация на офис – дейността - 10 лиценза 1 167.66 лв
II. Продукти за разширяване на функционалните възможности:
Microinvest Осигурителна каса 699.66 лв
Microinvest PalmCom 161.46 лв
Microinvest Check Point 114.66 лв
Microinvest Utility Center 465.66 лв
Microinvest CallerID Manager + хардуерно у-во 231.66 лв
Microinvest Cyber Cafe 231.66 лв
Microinvest GPS Tracker 231.66 лв
Microinvest Баркод принтер 67.86 лв
Microinvest Баркод Принтер Pro 114.66 лв
Microinvest Касов сървър 67.86 лв
Microinvest Документи по поръчка 67.86 лв
Microinvest Junior 44.46 лв
Microinvest Shield 44.46 лв
Microinvest Profits 44.46 лв
Microinvest Архиватор Pro 44.46 лв
Microinvest Обединение на бази 44.46 лв
Microinvest La Femme 44.46 лв
Microinvest FormScript 67.86 лв
III. Продукти от серията PRO:
Microinvest Склад Pro/Light – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest Склад Pro/ Light – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest Склад Pro/ Light – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest Склад Pro/ Light – 10 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest Склад Pro Mobile – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest Склад Pro Mobile – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest Склад Pro Mobile – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest Склад Pro Mobile – 10 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest Склад Pro Web – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest Склад Pro Web – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest Склад Pro Web – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest Склад Pro Web – 10 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 10 лиценза 1 167.66 лв
База данни Access 2003 0.00 лв
База данни MS Desktop Engine 114.66 лв
База данни MySQL 231.66 лв
База данни MS SQL 348.66 лв
Microinvest Делта Pro – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest Делта Pro – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest Делта Pro – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest Делта Pro – 10 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest ТРЗ Pro – 1 лиценз 231.66 лв
Microinvest ТРЗ Pro – 3 лиценза 465.66 лв
Microinvest ТРЗ Pro – 5 лиценза 699.66 лв
Microinvest ТРЗ Pro – 10 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest Хотел Pro – 1 лиценз 699.66 лв
Microinvest Хотел Pro – 3 лиценза 933.66 лв
Microinvest Хотел Pro – 5 лиценза 1 167.66 лв
Microinvest Хотел Pro – 10 лиценза 1 401.66 лв
Microinvest Склад Pro Data Collector 114.66 лв
Microinvest Билярд Pro 231.66 лв
Microinvest Температурен Монитор  
Microinvest Order Assistant 0.00 лв
IV. Доработки към програмен продукт:
Изработка на документ, справка 67.86 лв
Корекция на модул 114.66 лв
Разработка на специфичен модул
V.Електронен магазин
1. При използване на хостинг план и база данни на наш сървър:
Цена на един лиценз 231.66 лв
Месечен абонамент за хостинг и поддръжка на база от данни 67.86 лв
VI.Телефонна централа
За управление на до 16 телефонни линии 465.66 лв
За управление на 17 до 32 телефонни линии 699.66 лв
За управление над 32 телефонни линии 933.66 лв
VII.Програмни пакети
Microinvest Делта или Microinvest Делта Pro+Microinvest ТРЗ+Хардуерен лиценз+Ръководство 442.26 лв
Microinvest Делта или Microinvest Делта Pro+Хардуерен лиценз+Ръководство 255.06 лв
Microinvest ТРЗ+Хардуерен лиценз+Ръководство 255.06 лв
Microinvest Делта или Microinvest Делта Pro+Microinvest ТРЗ+Microinvest Склад Pro+Хардуерен лиценз 582.66 лв
Microinvest Делта или Microinvest Делта Pro или Microinvest ТРЗ+Microinvest Склад Pro+Хардуерен лиценз 442.26 лв
Microinvest Склад Pro+Хардуерен лиценз+ Ръководство 255.06 лв
Microinvest пакет - Fiscal 489.06 лв
Microinvest пакет - Fiscal+ 582.66 лв
Microinvest пакет - Mobile 582.66 лв
Microinvest пакет - Target 348.66 лв
Microinvest пакет - Target+ 442.26 лв
Microinvest пакет - Starter 465.66 лв
Microinvest пакет - Extra Pack 699.66 лв
Microinvest пакет - Extra Pack+ 793.26 лв
Microinvest пакет - Multi Pack 1 869.66 лв
Microinvest пакет - Account 442.26 лв
Microinvest пакет - Complex 582.66 лв
Microinvest пакет - Analytic 255.06 лв
Microinvest пакет - Normative 255.06 лв
Microinvest пакет - Select 442.26 лв
Пререгистрация на работно място /персонален компютър или лаптоп/ 23.17 лв
VIII.Актуализация на софтуер
1. Софтуер за автоматизация на офис - дейността:
Актуализация на един продукт /еднократна/ 46.56 лв
Актуализация на един продукт /шестмесечна/ 69.96 лв
Актуализация на два продукта на един компютър* /еднократна/ 67.86 лв
Актуализация на два продукта на един компютър* /шестмесечна/ 114.66 лв
Актуализация на три продукта на един компютър* /еднократна/ 91.26 лв
Актуализация на три продукта на един компютър* /шестмесечна/ 138.06 лв
Актуализация на Офис пакет** /еднократна/ 91.26 лв
Актуализация на Офис пакет** /шестмесечна/ 138.06 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 1 лиценз 44.46 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 3 лиценза 91.26 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 5 лиценза 138.06 лв
Microinvest Коктейл Mobile – 10 лиценза 231.66 лв
2. Продукти от серията PRO:**
Microinvest серия Pro – 1 лиценз 67.86 лв
Microinvest серия Pro – 3 лиценза 161.46 лв
Microinvest серия Pro – 5 лиценза 255.06 лв
Microinvest серия Pro – 10 лиценза 465.66 лв
3.Хардуерен лиценз
Microinvest Хардуерен лиценз - за 1 компютър 23.16 лв
   

*Всички посочени цени са с включено ДДС