Цени и услуги » Абонаментни договори за сервизно обслужване

 

 

Вариантите на абонаментни договори включват компоненти като: водене на индивидуален картон и досие на фискално устройство, труд и резервни части, посещения на място при клиента, поддръжка по телефона и други, свързани с вашите нужди и изисквания.
Всички цени и услуги са за един брой фискално устройство и за срок от 1 година.

Икономичен договор за сервизно обслужване

Договорът включва:

» Договор бланка за една година;
» Водене на сервизно досие на фискалното устройство;
» Вложените резервни части и положен труд се заплащат по ценоразпис на сервиза;

Цена: 24.00 лв. с ДДС

Стандартен договор за сервизно обслужване

Договорът включва:

» Договор бланка за една година;
» Водене на сервизно досие на фискалното устройство;
» Безплатен труд;
» Вложените резервни части се заплащат по ценоразпис на сервиза;

Цена: 72.00 лв. с ДДС

Бизнес договор за сервизно обслужване

Договорът включва:

» Договор бланка за една година;
» Водене на сервизно досие на фискалното устройство;
» Безплатен труд;
» Вложените резервни части не се заплащат;

Цена: 144.00 лв. с ДДС

 

» Трансфер на SIM карта към НАП за 12 месеца :

Цена: 48.00 лв. с ДДС