Фискални устройства » Касови апарати » Датекс » DP-25 KL

 

 

»Датекс
»Елтрейд
»Дейзи
»Тремол
»ISL
»Оргтехника
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Възможностите на електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба H18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS за нуждите на органите по приходите.

Функционални възможности

Артикули
до 2500
Наименование на артикул: до 22 знака
Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове:(отдели или стокови групи)до 9
Брой департаменти (доверители): до 9
Брой оператори: до 30 (8 едновременно работещи)
Брой възможни продажби в една касова бележка: до 120 продажби
Копие на бон: До 1 копие
Тип на обслужване
контрол на изхода на обекта
каса, обслужваща един щанд
сервитьорско обслужване
Вид на плащане
6 вида , 5 с програмируеми имена
с алтернативна валута (EUR)
Графично лого черно - бяло, 384 х 96 точки
Протоколи за комуникация с РС
On line - запитване в режим REG за параметри на: артикули, процентни отстъпки или надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен клиент, за плащане с локална карта и др.
за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;
за конфигуриране параметрите на касовия апарат;
Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C
за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;
за конфигуриране параметрите на касовия апарат;
ПРИЛОЖЕНИЕ
Магазини
Аптеки и други видове търговски обекти
Ресторанти
Супермаркети

 

« Назад