Софтуер » Микроинвест » Делта ПРО

 

 

»Склад ПРО
»Склад ПРО Light
»Склад ПРО Mobile
»Склад ПРО Web
»Електронен магазин
»Коктейл Mobile
»Делта ПРО
»ТРЗ и ЛС ПРО
»Хотел ПРО
»ERP Mago.Net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:
» Многофункционален прозорец за контиране, позволящ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
» Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
» Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
» Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
» Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация.
» Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута.
» Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
» Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
» Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
» Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
» Експорт на всички справки към MS Excel
» Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
» Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit