Софтуер » Микроинвест » Склад ПРО

 

 

»Склад ПРО
»Склад ПРО Light
»Склад ПРО Mobile
»Склад ПРО Web
»Електронен магазин
»Коктейл Mobile
»Делта ПРО
»ТРЗ и ЛС ПРО
»Хотел ПРО
»ERP Mago.Net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microinvest Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата от данни. Идеологията е аналогична на големите ERP системи, реализацията е профилирана за Българския пазар и може адаптивно да се наглася за всеки бизнес модел. Цялата идеология позволява наследственост на документите и трансформация на операциите. Примерен бизнес – цикъл е: Поръчка от клиент – Заявка към доставчик – Доставка на стоката – Оферта към клиента – Проформа фактура – Продажба – Плащане. Последователноста на бизнес-цикъла се генерира автоматично, според желанието на клиента. Данните се трансформират без да е необходимо допълнително въвеждане.

Ключовите точки на новата архитектура са:
Номенклатурите са йерархични, всичко може да се структурира дървовидно и аналогично на файловете в Windows. Няма ограничения за нивата на вложеност. Потребителят сам може да си структурира данните и да активира към тях принадлежност към една или друга група. Това позволява да се въвеждат каталожни номера, групи от стоки, различни обекти, разпределени по градове и много други.
Всички операции са документно независими, т.е. няма ограничение на броя на операциите и вида на операциите, както и обема на съхраняваните данни. В програмата има показалец, който определя вида на операцията и дали тя е приходна или разходна. Пример за това е доставка, с идентификатор +1, т.е. операцията заприхождава стока. Аналогично операция Продажба е с –1, разходна операция. Трансферът от обект в обект се състои от последователно –1 от първият склад и +1 във втория. Офертата е с коефициент 0. В системата могат да се зададат безкрайно много различни операции, като Гаранционна Карта, Експертен лист и Отложени доставки.
Последователния запис на операциите позволява редакция на всички данни, по всяко време! Анулирате определена операция или променяте количество – програмата прекалкулира данните и установява правилните количества в склада. Независимите документи могат да мигрират един в друг.
Свойства на стоките. Чрез неструктурирана база от данни и подходящ алгоритъм всяка стока ще има собствени свойства. Това позволява дефиниране на допълнения към стоката – местоположение в склада, срок на годност, сериен номер, цвят и размер, снимка, принадлежност и неограничено количество допълнителни характеристики.
Надграждане: Архитектурата позволява бъдещо развитие на продукта в посока на цялостно управление на процесите и обхващане на цикъла на работа на предприятието. Това ще доведе до пълна система за управление на всички звена от организацията с необходимите елементи на счетоводната отчетност и съответните справки.

Kратко представяне на възможностите на Microinvest Склад ПРО:

» Поддържане на всички функции от Microinvest Склад и Microinvest Коктейл;
» Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните.;
» Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
» Дървовидни структури на всички номенклатури;
» Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
» Възможност за различни графични изгледи;
» Цялостна система за управление на бизнеса с нива на достъп и голям брой потребители;
» Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
» Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
» WEB интерфейс и администриране;
» Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
» Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
» Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
» Възможност за редакция на всяка операция;
» Възможност за работа с партиди и серийни номера;
» Възможност за следене на плащанията;
» Възможност за работа с валути и обекти;
» Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;