Софтуер » Микроинвест » Склад ПРО Mobile

 

 

»Склад ПРО
»Склад ПРО Light
»Склад ПРО Mobile
»Склад ПРО Web
»Електронен магазин
»Коктейл Mobile
»Делта ПРО
»ТРЗ и ЛС ПРО
»Хотел ПРО
»ERP Mago.Net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microinvest Склад Pro Mobile следва съвременните тенденции в малкия и средния бизнес и предоставя голям брой решения за разширяване, автоматизиране и ускоряване на дейността навсякъде и по всяко време. Функционално, продуктът се явява разширение на познатия Microinvest Склад Pro, предназначено да работи на устройства с операционна система Windows Mobile 2003 и всички след нея. Microinvest Склад Pro Mobile е приложим за разносна търговия, ревизия в големи обекти, а също и като преносим, „личен” терминал за продажби, поръчки и проверки на наличности в самия офис. Поддържат се всички съвременни технологии за безжична връзка с отдалечен сървър, което прави възможен избора на най-подходяща схема на работа за всеки отделен клиент.

Възможностите на продукта включват:
» Продажби;
» Доставки;
» Ревизия;
» Поръчки;
» Възможност за работа с партиди и серийни номера;
» Печат на документи (фактура, фискален бон и стокова разписка) от мобилен принтер;
» Възможност за безжичен печат, базиран на Bluetooth технология;
» Познат и удобен интерфейс;
» Бързо търсене на стоки в големи номенклатури;
» Поддръжка на устройства с баркод четец;
» Работа в offline и online режим;
» Връзка през Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;
» Пълна съвместимост с базата на Microinvest Склад Pro*;
» Права на достъп. Работа с голям брой потребители;
» Възможност за работа с обекти;
» Дървовидни структури за всички номенклатури.
» Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства с вграден GPS приемник чрез приложението Microinvest GPS Tracker.
* Изисква Microsoft SQL сървър (MS SQL 2000, 2005, SQL Express)

Microinvest GPS Tracker е приложение за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Mobile и вграден GPS приемник. Приложението дава възможност за избор на различни източници на картите, по които се отбелязва движението на оператора – Google maps, Yahoo maps, Open street map, Bing Maps. Възможно е също така и показване на сателитна снимка на областта от няколко различни източника. Предвидена е възможност за задаване на потребител, начална и крайна дата и час на проследяването след което на картата се визуализират точките от движението на потребителя. Приложението дава големи възможности за контрол върху движението на мобилните търговци, както и за динамични промени в маршрутите им по време на работния ден при получаване на нови поръчки или други непредвидени обстоятелства.