Софтуер » Микроинвест » Склад ПРО Web

 

 

»Склад ПРО
»Склад ПРО Light
»Склад ПРО Mobile
»Склад ПРО Web
»Електронен магазин
»Коктейл Mobile
»Делта ПРО
»ТРЗ и ЛС ПРО
»Хотел ПРО
»ERP Mago.Net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web интерфейсът представлява централизиран модул за управление на складовата наличност на фирмата. Чрез предварително дефиниран адрес Web Вие и Вашите клиенти могат да извършват операции директно в базата от данни на Вашата фирма.

Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:
» Достъп до данните от всяка точка на света;
» Защита на данните с име и парола;
» Централизирано управление на достъпа и данните;
» Работи под всички операционни системи;
» Няма изисквания към компютъра;
» Поддръжка на огромни номенклатури и операции;
» Дървовидни структури на всички номенклатури;
» Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
» Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
» Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
» Възможност за работа с партиди и серийни номера;
» Възможност за следене на наличности в реално време;
» Възможност за следене на плащанията;
» Възможност за работа с обекти;
» Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;
» Издаване на стандартни документи;
» Много и разнообразни справки.

За да тествате системата в реално време може да посетите публичен сървър на адрес http://server.microinvest.net и да видите как работи в реални условия. За да бъдете допуснати до системата е необходимо да изберете едно от следните имена за достъп:

 

Име

Парола

Иван Иванов

1111

Георги Георгиев

2222

Димитър Димитров

3333

Йордан Йорданов

4444

 

 

 

Обърнете внимание, че системата следи потребителите и ако някой в момента работи, то неговото име е заето и не се позволява на друг потребител да активира същата сесия. Затова, при такова съобщение изберете някой от другите имена.
За вход натиснете тук: http://server.microinvest.net