Фискални устройства » Касови апарати » Датекс » MP-55 KL

 

 

»Датекс
»Елтрейд
»Дейзи
»Тремол
»ISL
»Оргтехника
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Възможностите на електронния касов апарат с фискална памет DATECS MP-55 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба H18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS за нуждите на органите по приходите.

Функционални възможности

Артикули
до 30 000 в търговски режим на работа
до 5 000 в ресторантски режим на работа
Наименование на артикул: до 22 знака
Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло
Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99
Брой департаменти (доверители): до 99
Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна)
Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби
Брой маси в ресторантски режим - 1-255
Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128
Копие на бон: До 1 копие
Брой служебни бонове: До 9 (за бар, кухня и т.н.)
Тип на обслужване
контрол на изхода на обекта
каса, обслужваща един щанд
сервитьорско обслужване
Вид на плащане
6 вида , 5 с програмируеми имена
с алтернативна валута (EUR)
Графично лого черно - бяло, 384 х 96 точки
Протоколи за комуникация с РС
Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C
за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;
за конфигуриране параметрите на касовия апарат;
режим фискален принтер - емулация на протокола на Датекс FP1000
ПРИЛОЖЕНИЕ
Магазини
Аптеки и други видове търговски обекти
Ресторанти
Супермаркети

« Назад