Промоционални пакети касови апарати и фискални принтери с вграден данъчен терминал и КЛЕН + Търговски софтуер

 

Tremol ZM KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

Tremol M KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

460.00 лв. с ДДС

Tremol ZS KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

Tremol S KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

Tremol FP01 KL (фискален принтер с нож)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

  462.00 лв. с ДДС

ISL 5006 KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

552.00 лв. с ДДС

Daisy Micro C-01 KL (касов апарат)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

Daisy Expert 01 KL (касов апарат )
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

Daisy FX1200 KL (с автоматичен нож)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

482.00 лв. с ДДС
« Назад