Промоционални пакети касови апарати и фискални принтери с вграден данъчен терминал и КЛЕН + Търговски софтуер

 

DATECS DP 55 KL (касов апарат)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

420.00 лв. с ДДС

DATECS FP 60 KL (фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

590.00 лв. с ДДС

DATECS FMP 10 KL ( фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

605.00 лв. с ДДС

DATECS FP 1000 KL (фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

738.00 лв. с ДДС

DATECS FP 550 KL (фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

853.00 лв. с ДДС

DATECS FP 2000 KL (фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

807.00 лв. с ДДС

DATECS FP 3550 KL (фискален принтер)
*Безплатна SIM карта и трансфер за 12м.
*Фискализация и регистрация в НАП
*Microinvest Склад Pro
*Microinvest Склад Pro Light
*Хардуерен лиценз

760.00 лв. с ДДС
Напред »